สมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย Thai Orthopaedic Association (TOA)

"ใส่ใจสุขภาพกระดูกเพื่อทุกการเคลื่อนไหวของชีวิต" We CARE For Bone Health In Every Moment Of Your Life
........................................
สมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย The Thai Orthopaedic Association (TOA) "ใส่ใจสุขภาพกระดูกเพื่อทุกการเคลื่อนไหวของชีวิต" We CARE For Bone Health In Every Moment Of Your Life ..........................................
ช่องทางติดตามข่าวสารสมาคมฯ
เว็บไซต์ของสมาคม
http://toa.or.th/
เฟซบุ๊กของสมาคม https://www.facebook.com/thaiorthopaedic
ยูทูปของสมาคม https://www.youtube.com/@THAIORTHOPAEDICASSOCIATION

บัญชีไลน์ทางการของสมาคม IDLINE OA : @toathai

VDO