วารสารสมาคมออร์โธปิดิกส์

อีกหนึ่งพันธกิจของสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย คือ การดูแลสมาชิก รวมถึง ให้ความรู้ทางด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือ จากวิชาการและ การผ่าตัด โดยส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการทำงานของแพทย์ออร์โธปิดิกส์ปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็คือ เรื่องกฎหมายทางการแพทย์

ในวารสารสมาคมฯ ฉบับที่ 1/2566 ได้รับเกียรติจาก ผศ. นพ. ต่อพล วัฒนา จากภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มาให้ความรู้ในมุมกฎหมาย เรื่อง สิ่งที่แพทย์ออร์โธปิดิกส์พึงระมัดระวังรวมถึง ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมภาคประชาสังคมของสมาคมฯ อันได้แก่ โครงการเสริมสร้างกระดูกแข็งแรงทั่วไทยสัญจร ครั้งที่ 1/2566 ที่ รพ. สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 30-31 มกราคมนี้


และทางสมาคมฯ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย ตลอดปี 2566
โดยผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรมของทางสมาคมฯได้ที่ www.toa.or.th
หรือ Facebook page: สมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย

VDO