อาการปวดสะโพก ในนักกีฬาหรือคนทั่วไป

อาการปวดสะโพก ในนักกีฬาหรือคนทั่วไป รศ.นพ.อดินันท์ อภิวัฒน์การุณ

........................................
สมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย The Thai Orthopaedic Association (TOA)
"ใส่ใจสุขภาพกระดูกเพื่อทุกการเคลื่อนไหวของชีวิต" We CARE For Bone Health In Every Moment Of Your Life
..........................................
ช่องทางติดตามข่าวสารสมาคมฯ
เว็บไซต์ของสมาคม http://toa.or.th/
เฟซบุ๊กของสมาคม https://www.facebook.com/thaiorthopaedic
ยูทูปของสมาคม https://www.youtube.com/@THAIORTHOPAEDICASSOCIATION
บัญชีไลน์ทางการของสมาคม IDLINE OA : @toathaiVDO