แถลงข่าวความก้าวหน้าของ11 กลุ่มโรคทางกระดูกและข้อ

สมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทยแถลงข่าวความก้าวหน้าของ11 กลุ่มโรคทางกระดูกและข้อ#สมาคมออร์โธปิดิกส์

.........................................
สมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย The Thai Orthopaedic Association (TOA)
"ใส่ใจสุขภาพกระดูกเพื่อทุกการเคลื่อนไหวของชีวิต"
We CARE For Bone Health In Every Moment Of Your Life
..........................................
ช่องทางติดตามข่าวสารสมาคมฯ
เว็บไซต์ของสมาคม http://toa.or.th/
เฟซบุ๊กของสมาคม https://www.facebook.com/thaiorthopaedic
ยูทูปของสมาคม https://youtube.com/channel/UC3BRonec3W787cS-TrltAVA
บัญชีไลน์ทางการของสมาคม IDLINE OA : @toathai

VDO