โครงการเสริมสร้างกระดูกแข็งแรงทั่วไทยสัญจรครั้งที่ 1

โครงการเสริมสร้างกระดูกแข็งแรงทั่วไทยสัญจรครั้งที่ 1
วันที่ 30-31 มค.2566
ณ.รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

 

........................................
สมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย The Thai Orthopaedic Association (TOA)
"ใส่ใจสุขภาพกระดูกเพื่อทุกการเคลื่อนไหวของชีวิต" We CARE For Bone Health In Every Moment Of Your Life
..........................................
ช่องทางติดตามข่าวสารสมาคมฯ
เว็บไซต์ของสมาคม http://toa.or.th/
เฟซบุ๊กของสมาคม https://www.facebook.com/thaiorthopaedic
ยูทูปของสมาคม https://www.youtube.com/@THAIORTHOPAEDICASSOCIATION
บัญชีไลน์ทางการของสมาคม IDLINE OA : @toathai

VDO