โรคหัวไหล่ที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ปวดไหล่ ไหล่ติด กระดูกทับเส้นเอ็น ข้อไหล่เสื่อม

VDO