ร่วมประกวดคำขวัญเพื่อชิงรางวัลจากสมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย

รายละเอียดส่วนตัวและคำขวัญที่ต้องการส่ง

ช่องทางติดตามข่าวสารสมาคมฯ

VDO