โครงการเสริมสร้างกระดูกแข็งแรงทั่วไทย สัญจร

TOA is back!!
เตรียมตัวพบกับ กิจกรรมเพื่อสังคม และ สมาชิก ของสมาคมฯ ที่จะจัดขึ้นตลอดทั้งปี 2566 นี้ เริ่มด้วย ต้นปี กับ กิจกรรม "โครงการเสริมสร้างกระดูกแข็งแรงทั่วไทย สัญจร" ครั้งที่ 1/2566 ที่ รพ. สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว ในวันที่ 30-31 มกราคม 2566
สอบถามรายละเอียดที่
   คุณจังกร tel. 02-716-5436-7

 

VDO